35 thoughts on “【 BL • H Play 〗Kịch truyền thanh đam mỹ cao H : *ụ cả đêm

  1. Trời ai cứu tui thoát khỏi suy nghỉ đen tối này đi để tôi còn thời gian ôn thi chứ bà con mẹ nó

  2. Nghe nói Twitter sắp cấm mấy cái video kiểu này đó, không biết lúc đó sẽ còn để chúng hủ coi hay không nữa 😓

  3. Tui cx có một thằng bạn nó là đam và điều quan trọng nhất là nó là thụ hjx hjx (tội nó,)mà hai thằng đều đẹp trói mới tiếc huhu.đêm nào tui qua nhà thì cx bắt gặp hai tụi nó chơi nhau lun ấy,đc coi full HD mới sướng chứ haha thấy thằng bạn cũng tội mà thôi cx kệ,mé tiếng thằng bạn tui nghe mà ts nói nó phê gì đâu á 😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😁😁😁😎😎😁😎😂😂😂😣😂😂

  4. Ể, cho hỏi lì vậy, hôm trước tao vẫn còn xem kênh Jen Vlog được mà sao giờ mới vào lại không thấy cái gì cả.????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *