2 thoughts on “게임 쇼 | 런닝맨 | 《PART 42》COUPLE: HA HA – JI HYO | CÁC TÌNH HUỐNG HÀI HƯỚC NHẤT TRONG RUNNING MAN |

  1. Lần nào xem đoạn JiHyo bắt gà giùm HaHa cũng ứa nước mắt, khs luôn:(((. Bây giờ xem RM cảm thấy giữa các thành viên có bức tường vô hình ngăn cách họ v á, k còn thắm thiết như xưa nữa😭😭😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *