🇻🇳🇯🇵CẬN CẢNH THANH NIÊN NGƯỜI VIỆT ĐÁNH NGƯỜI NHẬT 忍耐第一!!người Nhật trong video đã sử dụng từ ngữ rất xúc phạm -「クソ野郎」,thế nhưng, dù thế nào thì gây gỗ, đánh người vẫn là sai. Chúng ta nên chọn…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *