🌈🌈🌈 GIẢI PHÁP THOÁT SUY DINH DƯỠNG, THẤP CÒI CHO BÉ BỊ RỐI LOẠN TIÊU HÓA PITheo Tổng Cục Thống kê, tính sơ bộ đến năm 2017, tỉ lệ trẻ em nhỏ hơn 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, thấp còi của Việt Nam là 24,2%. Một con số…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://chaddnrc.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *