1 ngày khám phá Vịnh Hạ Long và ăn thử lẩu cá lạp xạp (Oops Banana)1 ngày khám phá Vịnh Hạ Long và ăn thử lẩu cá lạp xạp (Oops Banana) Ngày hôm nay mình đang có mặt tại TP. Hạ Long, và mình sẽ khám phá thử Vịnh Hạ …

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *