20191120 Bản tin tiếng Việt PTS Đài Loan公視越南語新聞Báo cáo nhân tài Thế giới 2019, Đài Loan đứng thứ 20 toàn cầu Cơn gió giật cấp 11 ở Hằng Xuân làm xe máy đổ nghiêng ngả Cảnh sát bao vây ĐH PolyU HK.

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *