23 phút trong Hỏa Ngục (03/ 7)Lời tâm sự chân thành về kinh nghiệm hãi hùng làm thay đổi cuộc đời của một gia đình chuyên môi giới và mua bán nhà tại Mỹ. Họ quyết định đi khắp nơi và tận dụng mọi phương tiện truyền thông cũng như xuất bản sách và DVD… để hy vọng có ít nhất 1 tỷ người được nghe biết đến sự thật hãi hùng này trước khi quá trễ. (Gồm 7 phần)
Các Bạn có thể tải xuống files video này tại Link
(102 Mb)

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *