4 ỦY VIÊN Bộ chính trị bị ĐƯA RA KỶ LUẬT tại phiên họp thứ 8 QUỐC HỘI 14Ngân hàng Phương Nam bị tính nợ xấu, ngân hàng thanh minh số bất động sản mình có bảo đảm được số nợ, xin thanh tra minh xét. Thanh tra bảo số bất…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://chaddnrc.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *