20 thoughts on “7 Chiến Binh – Phim Hành Động Mới 2019 – Full HD Thuyết Minh

  1. mấy tên cướp trong phim sao chúng khờ thế ?
    nói mới mấy câu ! chúng bị các chiến binh –
    giết chết hết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *