#7, Nhiều Đoàn Múa Lân Sư Rồng Biểu Diển Lể Hội Chùa Bà Thiên Hậu Bửu Long 2019 HQV Full HDLink Đăng Ký Kênh Youtube Miển Phí : Có nhiều đoàn múa lân sư rồng các nơi đến phục vụ lể rước sắc tại chùa bà Thiên Hậu Bửu…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *