8/7: Trọng đưa Hùng ra Hà nội đốt. Chuyện cười lon của bà Cục Văn hóa. Vì sao Tô Lâm ủ dột?Chỉ tại Hà Nội, Trọng mới diệt được em Lê Thanh Hải (Hùng) như Đinh La Thăng. Bộ trưởng bắt cóc Tô Lâm phải vác cái mặt ủ dột dự lễ ký hiệp…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://chaddnrc.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *