10 thoughts on “Anh Hùng Cương Dương – Phim nhật bản 16+

  1. câu kết: "đó là cách anh ấy bảo vệ hoà bình thế giới" liệu có phải phim muốn nói dục vọng là điều xấu xa đừng để dục vọng điều khiển và cách kìm hãm nó là quay tay 🤺🤺

  2. Đây là phim khiêu zâm nhảm nhất ta từng xem… Nhưng đk cái là toàn gái ngon kog à… Chắc phải sắp xếp lịch qua Nhật Bản dạo chơi quá…😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *