4 thoughts on “AudioBook: Cánh Đồng Bất Tận | Nguyễn Ngọc Tư

  1. Rất cám ơn Chị. Giọng đọc rất truyền cảm, nhất là những giây phút cuối truyện, thật buồn làm sao :(((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *