Bà chủ Panorama Mã Pì Lèng nói sẽ kiến nghị phủ xanh và hoang sơ toàn bộ chứ quyết không dỡ bỏBà chủ Panorama Mã Pì Lèng nói sẽ kiến nghị phủ xanh và hoang sơ toàn bộ chứ quyết không dỡ bỏ. Trước đề xuất của đoàn liên ngành về việc tháo…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *