Ba Hòn Đầm đảo hoang sơ và đẹp ở Kiên Giang | Hành trình xuyên ViệtQuần đảo Ba Hòn Đầm bao gồm Đầm Dương, Đầm Đước, Đầm Giếng nằm trong quần đảo Bà Lụa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên GIang. Nơi đây còn in đậm…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *