One thought on “BA NGUYEN TAC VANG TRONG KINH DOANH

  1. hi Miss Hong, mình đã tham khảo ý kiến nhiều chuyên gia dinh dưỡng mà vẫn không có được câu trả lời thỏa đáng, đó là : làm sao bổ sung được vitamine B12 và chất tạo sụn ( cho những ng tổn thương sụn do chấn thương) mà không phải từ nguồn thịt động vật ? (Tảo xoắn Spirulina ko cung cấp B12)
    Xin cảm ơn rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *