Bà Phương Vlog | Đi du lịch Đà Nẵng và vác theo cục quản lí siêu to không lồBà Phương Vlog | Đi du lịch Đà Nẵng và vác theo cục quản lí siêu to không lồ
#BaPhuongVlog #DaNang #SieuToKhongLo

Đăng ký để khám phá thế giới của Boorin:

☞ Theo dõi Chủ Tịch Boorjn – Trần Ngọc Cát Phương trên:
Facebook:
Instagram:

☞ Xem thêm video thú vị khác tại đây:
Series Ma – Chủ Tịch B0orin:
Khám Phá Cùng BOorin:

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

11 thoughts on “Bà Phương Vlog | Đi du lịch Đà Nẵng và vác theo cục quản lí siêu to không lồ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *