4 thoughts on “Bách Quỷ tập, Quỷ Hoạ, Phần 1

  1. Truyện hay, giọng đọc hay mà nhạc nền cũng hay <3 . Hiện nay rất khó tìm được truyện hay mà người đọc có tâm thế này lắm, toàn audio máy đọc, chả cảm xúc gì. Ủng hộ bạn ra nhều bộ truyện chất lượng nữa nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *