Bài 25: Lập báo cáo kết quả kinh doanh sử dụng PivotableHướng dẫn cách sử dụng excel cơ bản. Excel 2007, excel 2010, excel 2013 – Bài 25: Lập báo cáo kết quả kinh doanh sử dụng Pivotable

MÃ HĐ gồm 3 phần: mã hàng, loại hộp và số lượng phân cách nhau bởi dấu “-”
1) Cột TÊN SỮA: căn cứ vào Mã hàng trong Mã HĐ và bảng 1 để xác định
2) Cột HÃNG SỮA, căn cứ vào Mã hàng trong MÃ HĐ và BẢNG 1. có thiết lập điều kiện nhập nếu nhập sai sẽ báo lỗi yêu cầu nhập lại
3) Cột SỐ LƯỢNG (số lượng tính bằng hộp sữa): là các ký tự cuối của MÃ HĐ (Phải đổi thành số)
4) Cột TRỊ GIÁ = SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ. Biết rằng: Đơn giá tùy theo thời gian, theo từng loại hộp, tên sữa
(ký tự sau dấu “-” thứ 1 từ bên trái MÃ HĐ cho biết N là hộp nhỏ, L là hộp lớn)
5) Cột TỶ LỆ THUẾ: dựa vào MÃ HĐ và nhập từ BẢNG 4, .
6) Cột THÀNH TIỀN = Trị Giá + Thuế, trong đó THUẾ = Trị giá * Tỷ lệ thuế
7) Tính tổng Trị Giá, Tổng Thành Tiền theo từng nhóm Tên Sữa, các tên sữa thí sinh tự điền lại vào vùng dưới đây.

Các bạn tải bài tập để thực hành tại:

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe

One thought on “Bài 25: Lập báo cáo kết quả kinh doanh sử dụng Pivotable

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *