Bài 7: Thao tác trên cửa sổ ứng dụngNội dung:
– Giới thiệu về các thành phần của cửa sổ ứn dụng
– Hướng dẫn cách thao tác trên các thành phần của cửa sổ ứng dụng
– giới thiệu một số phím tắt của NVDA để lấy thông tin từ các thành phần của cửa sổ ứng dụng như thanh tiêu đề, thanh trạng thái hay lấy thông tin phiên bản của ứng dụng, v.v.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại trang

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *