4 thoughts on “Bài ca không quên _ Cẩm Vân

  1. Cv hát bckq trong phim cùng tên còn thắm thiết truyền cảm hơn nếu ai từng là lính chiến sẽ cảm nhận rõ.

  2. Gần 4 triệu người dân đã chết hoặc mất tích, 1,1 triệu liệt sĩ đã ngã xuống…Dân vẫn cứ khổ,vì quan ăn cả cứt đái.

  3. 2'.58' 2 đồng chí đã ngã xuống.xem mà không cầm được nước mắt.đúng là chiến tranh thật nghiệt ngã mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *