Bài tập dạy: Múa bài hát " Múa cho mẹ xem ". Sinh viên lớp 28G, khoa GDMN, trường CDdSPTWW TPHCMBài tập dạy của nhóm 5
Lớp 28G
Khoa GDMN
Trường CĐSPTW TPHCM
Bài tập dạy về phương pháp Âm nhạc cho trẻ MN

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *