6 thoughts on “Bán đất vườn cây ăn trái sa pô ở Tiền Giang

  1. Hỏi thằng chủ có bị đi ên kg 1;8 ty trong hóc bò này mà đòi phân lô bán nền hả,bán cho ma hả,dường thì thôn quê nhỏ xíu mà kêu giá trên trời 100 năm nữa cũng chưa tới giá dó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *