Bán hàng online sẽ phải đăng ký kinh doanh | VTCVTC | Lãnh đạo Tổng cục Thuế khẳng định nguyên tắc, đã kinh doanh là phải kê khai nộp thuế nên cơ quan này đang tính toán phương án để người bán hàng qua mạng cũng sẽ phải đăng ký kinh doanh.

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/kinh-doanh

3 thoughts on “Bán hàng online sẽ phải đăng ký kinh doanh | VTC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *