Bản tin tài chính kinh doanh trưa 27/9/2019 – VTV1Xu hướng nhà ở cao tầng xanh, tiết kiệm tài nguyên đất, nước, năng lượng, vật liệu đang phát triển ngày càng nhiều tại Việt Nam, bởi chi phí chỉ tăng 1-2% so với nhà ở thông thường, nhưng lại mang lợi ích lâu dài cho cả chủ đầu tư lẫn khách hàng. Tuy nhiên, Việt Nam chỉ có khoảng 60 công trình được nhận chứng chỉ xanh theo những tiêu chuẩn như EDGE, Lotus. Tại sự kiện Tuần lễ kiến trúc xanh Việt Nam mới đây, Tập đoàn Capital House đã được tổ chức tài chính quốc tế IFC cấp chứng chỉ quốc tế EGDE Champion, công nhận những nỗ lực trong phát triển công trình xanh tại Việt Nam

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://chaddnrc.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *