BỆNH NHÂN BỊ TIỂU DƯỜNG 5 NĂM ĐƯỜNG HUYẾT 20, KHỚP ĐAU, ĐAU ĐẦU, RĂNG Ê|LƯƠNG Y NGHÊLương y Nguyễn Thị Nghê khám cho bệnh nhân bị tiểu đường 5 năm đường huyết cao nhất là 30 hiện tại trên 20 đang tiêm insulin răng ê, khớp đau, đau…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://chaddnrc.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *