29 thoughts on “Big Bang – Run to you (DJ DOC) – 20071218 SBS Music Space

  1. Bài này mình nghe hồi lớp 11, năm 2010. Thằng bạn tải vào máy nghe nhạc cho mình. Ko biết của nhóm BB hát. 😆 bh thì các anh rời rạc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *