45 thoughts on “BTS Nhìn vũ đạo đoán tên bài hát

  1. 3:00 đến đoạn Hope múa như Vinahouse , tui cứ dừng lại cười ko dừng nổi , chả hỉu sao 😂😂😂😂
    Mấy phần của Taehyung, và Đường Ồ Hố Ca thần thái vl ~~ 😂😂😂😂😂😂
    7:02 cái j z Kookie 😅😅😅😅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *