Cách chuyển dữ liệu từ dạng cột thành hàng trong ExcelVideo này hướng dẫn bạn cách chuyển đổi dữ liệu từ dạng cột sang hàng ngang trong Excel

Nếu bạn đang có một bảng tính dạng cột trong Excel, bây giờ bạn muốn chuyển nó sang bảng ngang thì xin mời bạn xem video này để biết cách thực hiện nhé. Với cách này sẽ không ảnh hưởng tới dữ liệu, chuyển đổi nhanh chóng.

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *