Cách đánh giá chất lượng sau khi nhìn bên trong. Có khó nhưng nếu quen thì nhanh thôiMình cũng đã từng có 8Plus dùng để làm mốc so sánh Clip sau mình sẽ chỉ chi tiết từng thứ trên từng mã sản phầm.

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *