CÁCH DỔI TÊN MÁY TÍNH TRÊN WINDOWS 10 [HOW TO CHANGE THE COMPUTER NAME ON WINDOWS 10]CÁCH DỔI TÊN MÁY TÍNH TRÊN WINDOWS 10
Đây là cách Đổi tên máy tính Windows 10, thay PC Name trên Windows 10

Cách đổi tên máy tính Windows 10 tương đối đơn giản chứ không còn loằng ngoằng như Win 7 và Win 8 nữa.
#HồKhánhVK #CáchđổitênmáytínhtrênWindows10 #windows10

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe

14 thoughts on “CÁCH DỔI TÊN MÁY TÍNH TRÊN WINDOWS 10 [HOW TO CHANGE THE COMPUTER NAME ON WINDOWS 10]

  1. Brilliant tutorial my friend! keep them coming. By they way you look like the boxing star in the Philippines, Onyok Velasco, hehe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *