Cách giao tiếp Tiếng Anh tại "BƯU ĐIỆN" khi muốn gửi hàng hóaToàn bộ chương trình anh văn đàm thoại miễn phí của Giáo sư người Việt Nam – Nguyễn Phú Lâm. Mọi vẫn đề bản quyền về nội dung âm thanh và hình ảnh được Giáo sư Nguyễn Phú Lâm cung cấp miễn phí cho English24h.club. Vì thế chúng tôi có toàn quyền trên các video mà chúng tôi cung cấp.

Thiết kế video: Hier. Nguyễn Quang Khánh
Nội dung: Giáo sư. Nguyễn Phú Lâm
Trang web chính: English24h.club
Email: [email protected]
Trang facebook: https://www.facebook.com/English24hClub/

Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền xin vui lòng liên hệ với Mr. Khánh
Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/kinh-doanh

6 thoughts on “Cách giao tiếp Tiếng Anh tại "BƯU ĐIỆN" khi muốn gửi hàng hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *