cách kinh doanh làm giàu(BÍ MẬT ĐẠI GIA SINH VIÊN)cách kinh doanh làm giàu(BÍ MẬT ĐẠI GIA SINH VIÊN)
Thể loại: Thành công – Làm giàu
Tác giả: Đào Đức Dũng
Người đọc: Lê Yến
nguồn : khosachnoi.com
Mục lục:
Lời nói đầu trong lần tái bản thứ hai
Lời nói đầu trong lần xuất bản đầu tiên
Lời cảm ơn
Phần giới thiệu
1. Thước Đo Mới Của Thành Công: Không hẳn chỉ là bề ngoài
2. Năng Lực Con Người: Bề dài và bề rộng của năng lực con người
3. Sức Mạnh Đến Từ Biểu Cảm: Sức lan tỏa của cảm xúc
4. Thái Độ, Tính Khí Và Thành Công: Những con người vĩ đại
5. Đi Tìm Cái Gu Cho Mình: Đam mê, Tài năng, Mục đích và Kiên định
6. Làm Chủ Cảm Xúc, Ứng Xử Chừng Mực: Phương pháp khống chế cảm quan
7. Năng Lực Xã hội Và Tố Chất Lãnh Đạo: Vận dụng cảm xúc hợp lí
8. Dùng Cảm Xúc, Đừng Dùng Lí Trí: Nghịch lí trong phương pháp ứng xử
9. Nhóm Đặc Tính Của Bạn
Lời kết

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://chaddnrc.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *