Cách Làm Da Ua Việt Nam Tại Nhà Canada – Sữa Chua – Vietnamese Yogurt – Dể Làm Và Ngon Lắm Lắm .Cách Làm Da Ua Việt Nam Tại Nhà Canada – Sữa Chua – Vietnamese Yogurt – Dể Làm Và Ngon Lắm Lắm .
Please share this video:

Nguyên Liệu:
1 lon sữa đặt có đường
1 cup nước xôi
1 cup sữa tươi không đường
1 cup kem sữa
1 cup da ua cái

Ingredients:
1 can condensed milk
1 cup boiling water
1 cup fresh whole milk
1 cup whipping cream
1 cup plain yogurt

Join me on other social media:
Instagram:
Facebook:

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://chaddnrc.net/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *