Cách làm tháp có thể bắn được (không mũi tên) như minigame TowerDefense ✔ 1.9/1.10 NO MOD, PLUGINCách làm tháp có thể bắn được như minigame towerdefense ✓ 1.9/1.10 NO MOD, PLUGIN ▻Mình không làm được cái mũi tên bắn, nên mình chỉ làm nó hiệu …

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://chaddnrc.net/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *