22 thoughts on “Cách làm thẻo câu cá,đơn giản dễ làm

  1. Tóm lưỡi chưa đẹp ,thân lưỡi câu và sợi cước phải thẳng ,bạn thử luồn sợi cước qua lỗ khoen của lưỡi câu trước rồi bạn cột theo cách của bạn thì sẽ đẹp hơn !!!chúc b th công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *