Cách tìm các số còn thiếu trong 1 cột trên ExcelHướng dẫn kiểm tra sự liên tục của các số trong 1 cột trên Excel để tìm ra các số còn thiếu trong dãy số theo danh sách. Dùng để kiểm tra dữ liệu còn nhập thiếu trong excel.
– Tải file excel thực hành:
ĐỀ NGHỊ XEM THÊM:
– Các tuyệt chiêu hay trong Excel:
– Các video hướng dẫn các hàm Excel:
– Bài tập Excel cơ bản có lời giải:
– Bài tập Excel nâng cao có lời giải:
– Các tuyệt chiêu hay trong Word:
– Tham gia Facebook group chúng tôi:
– Like và theo dõi Fanpage của chúng tôi:

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe

8 thoughts on “Cách tìm các số còn thiếu trong 1 cột trên Excel

  1. thày ơi, cho em hỏi sao gộp nhiều hàng thành 1 hàng mà không mất dữ liệu vậy thầy, ví dụ ta có hàng 1 2 3 ta gộp hàng 2 3 vào hàng 1 ,em cảm ơn thầy

  2. Mình xin đóng góp cách làm nhanh và đơn giản hơn:
    – Bước 1: Dùng hàm Min, Max để xác định số hợp đồng lớn nhất và nhỏ nhất, ví dụ: 1286 và 1310
    – Bước 2: Tạo 1 cột mới (cột K) có chứa tất cả các số hợp đồng liên tục từ Min tới Max (theo giả định là nếu các hợp đồng được lập liên tục thì ta có dãy sau: 1286, 1287,1288,…,1310)
    – Bước 3: Dùng hàm Vlookup để tìm kiếm từng giá trị cột K so với cột B (số hợp đồng thực tế), dòng nào trả về kết quả không tìm được thì đó là số hợp đồng bị thiếu.

    Trân trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *