CÁCH TƯ DUY SUY LUẬN CHỨNG MINH HÌNH HỌC – GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒNGiáo viên: Phùng Thế Ngoại
Thành Phố: Hà Nội
Môn Dạy: Toán
Mobile: 0944 260 811
Facebook: https://www.facebook.com/phungngoai90
Website: https://sites.google.com/site/phungthengoai1990/home
Youtube: youtube.com/phungngoai
Email: [email protected]
Phong Cách Giảng Dạy: Với phong cách giảng dạy rõ ràng, chi tiết thầy xẽ làm sáng tỏ từng vấn đề giúp các bạn học sinh hình thành tư duy khoa học, tiếp cận và giải bài tập một cách hiệu quả. Đi kèm với mỗi bài giảng, thầy biên soạn tương ứng các bài tập bám sát đề thi các năm gần đây giúp học sinh hình dung bao quát về kiến thức mình đã học.
Quan Niệm: “Học là phải làm nhiều bài tập để có kỹ năng tốt hơn”
Lời Khuyên Của Thầy: Để học tốt chuyên đề, các em phải học kỹ tài liệu bài giảng mà thầy đã biên soạn, tập chung vào những phần thầy đã ghi chú nhận xét và được in nghiêng. Luyện thật nhiều bài tập để rèn luyện kỹ năng làm bài, hình thành phản xạ khi gặp những các dạng đề tương tự.
“LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY” “GÓC NỘI TIẾP” “GÓC TẠO BỞI TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG” “GÓC CÓ ĐỈNH BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN” “TỨ GIÁC NỘI TIẾP” “GÓC Ở TÂM VÀ SỐ ĐO CUNG” “CUNG CHỨA GÓC” “SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN” “ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN” “LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY” “VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN” “DẤU HIỆU NHẬN BIẾN TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN” “TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU” “VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN” “HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG”

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/kinh-doanh

4 thoughts on “CÁCH TƯ DUY SUY LUẬN CHỨNG MINH HÌNH HỌC – GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

  1. Thầy ơi cho con kết bạn facebook😁con gửi lời mời kết bạn r đó😁chấp nhận giùm con nha thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *