Cận cảnh giăng câu đường trúng cá bông lau ở Trà VinhNhóm chúng tôi gồm 4 ae :Phục Sài Gòn, Kiệt Hồ, Huy Tí ni và tôi Linh Thỏ quyết định đi trà cú trà vinh thuê ghe đi câu bông lau, ngoài câu máy, còn có câu…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *