28 thoughts on “CẬN CẢNH HÀNH QUYẾT TỬ TÙ BẰNG TIÊM THUỐC ĐỘC (Nguồn Dân Luật)

  1. Tôi thì mong muốn nên bắn tử hình công khai thì mới răn đe làm gương cho những kẻ muốn có ý đồ xấu phạm tội .

  2. Niếu có súng thì tôi nghĩ , đưa cho từ nhân thì chắc cõ lẽ tù nhân sẽ tự kết liễu cuộc đời mình còn hơn tiêm thuốc 2 tiếng

  3. Ở mỹ tội nặng lắm mới tử hình,còn ngoài ra la ở tu có thời hạn chứ ko như việt nam,ở Việt nam chung thân la ko có đường về còn mỹ la ở tù có thể vài chục năm hoặc lâu hơn chứ ko có trung thân như việt Nam

  4. Cho vào phòng kín cho cái bếp tổ ong vào 5 phút là hôn mê 5phút là chết mất có 5 nghìn chi phí, đéo cần phải mất 250 triệu như thê này😂😂😂😂😂😂

  5. Con người họ dựa vào cái luật pháp để quyết định mạng sống của một con người. Khác ở cách nhìn nhận thôi. Cũng là giết người

  6. như này nhân đạo chán! sao ko tiêm nhưng loai kịch độc để ra đi nhanh hơn nhì>?ma chi phí rẻ hơn so vs 3 mũi này!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *