Cận Cảnh Máy Gặt Đập Liên Hoàn KUBOTA DC 70 Gặt Lúa Ở Ruộng Lầy♥ Video quay cảnh Máy Gặt Đập Liên Hoàn Gặt Lúa Ở Ruộng Lầy.
♥ Kính mời các các bạn đăng kí kênh miễn phí tại đây để theo dõi các video hấp dẫn khác:
#maygat #dainguyen

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe/

4 thoughts on “Cận Cảnh Máy Gặt Đập Liên Hoàn KUBOTA DC 70 Gặt Lúa Ở Ruộng Lầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *