Cận cảnh thử tải bãi đỗ trực thăng của bệnh viện 175 Hồ Chí Minh !Cận cảnh thử tải bãi đỗ trực thăng của bệnh viện 175 Hồ Chí Minh . Hỗ trợ kịp thời những ca cấp cứu của các chiến sỹ Trường Sa Việt Nam

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *