CẬN CẢNH việc đưa thi thể 16 NẠN NHÂN vụ 39 người chết ở Anh về nước2 thi thể nạn nhân đầu tiên ở giáo xứ trung song, xã diễn thịnh đã về đến gia đình và đang được gia đình cùng chính quyền địa phương làm thủ…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *