CẬN CẢNH XEM SÁNG CUỐC & MÁY XÚC MỎ VỊT VÉT KÊNH.Cảnh vét kênh làm đường nâng cấp lộ trên nông thôn. Những chiếc xe cuốc, máy xúc, máy đào làm việc rất chăm chỉ và cực hấp dẫn, sau đây là cảnh…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *