Cần Thơ đề nghị công nhận 2 bảo vật quốc giaUBND TP Cần Thơ vừa có tờ trình đề nghị Bộ Văn hóa thể thao và du lịch xem xét, trình thủ tướng công nhận 2 hiện vật là Cà Ràng và Yoni đang lưu giữ…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *