Cầu siêu cho Ông Bà đã mất như thế nào là đúng? Cùng Cát trãi qua 1 ngày Vu Lan Báo Hiếu nhéTháng 7 được biết đến là tháng Vu Lan Báo Hiếu hay tháng cô hồn theo quan niệm dân gian và được ảnh hưởng từ văn hoá của người Trung Quốc từ xưa…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *