Cây bèo cám, bèo tấm – chữa chứng tiểu buốt rất hay / cây thuốc namcây bèo cám bèo tắm có rất nhiều ỏ ao,mương chủ yếu là làm thức ăn cho vịt, theo người dân nam bộ và loại này rất hiệu quả trị về tiểu buốt…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://chaddnrc.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *