18 thoughts on “cây cần sa

  1. Cây này trước nhà tui trồng cả đống. Làm kiểng, nếu là cần sa chắc giờ đag ngồi trog ấy rồi.haha

  2. Lúc trước mình có trồng nhiều cây này để nuôi gà nhưng không biết nó cây gì nhưng không phải cần xa nha bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *