Chỉ một nắm rau vài ngàn đồng mà cả bà bầu, bà đẻ ăn vào đều tốt hơn vạn loại thuốc bổChỉ một nắm rau vài ngàn đồng mà cả bà bầu, bà đẻ ăn vào đều tốt hơn vạn loại thuốc bổ. Rau thì là: Nếu bạn chỉ quen cho chút thì là vào canh…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://chaddnrc.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *