36 thoughts on “Cho nick phong vân truyền kì vip . sv vô song chiến

  1. Hiệp ca con cc.. mày còn nhớ tao ko ( tam muội) này acc kuif bắp sủa cc .. lừa đảo như mày cũng có quyền sủa hả súc vật…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *